Informacje dotyczące odpłatności


Wpisowe -jednorazowa, bezzwrotna opłata za zagwarantowanie miejsca oraz wyposażenie w

niezbędne dla dziecka artykuły -  wynosi 200,00.

          W sytuacji, gdy Rodzice powierzają pod opiekę Żłobka więcej niż jedno dziecko w jednym czasie wpisowe drugiego zapisanego dziecka ulega   zmniejszeniu o kwotę 100zł.

         

Czesne ( stała miesięczna opłata)  w dwóch dostępnych formach:
  - do 8 godzin dziennie 740,00 zł  miesięcznie ( do końca 2018r. 590,00 zł miesięcznie*)
  - powyżej 8 godzin dziennie 840,00 zł miesięcznie ( do końca 2018r. 690.00 zł miesięcznie*)

* placówki w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2018 objęte dofinansowaniem z programu Maluch+ 2018 w kwocie 150,00 zł miesięcznie na jedno dziecko

 

Posiłki dostarczane przez firmę cateringową ( możliwość korzystania z wybranych posiłków):

śniadanko: 2,20 zł
zupka mix: 3,00 zł
lub
dwudaniowy obiad: 5,00 zł